store.bg - ,
store.bg - ,  !
   |   
  ...    ...    : ��������� ���� legacy
  ...    ...  
, - . store.bg !

: ��������� ���� legacy

/ 169 /
8.
2022/2023 .

. , . , . , . , . , .

6 , 10:00 18:00 .
:  16.90 .
: 1.
. , , , . , , , .

6 , 10:00 18:00 .
:  5.90 .

- , . , . , ,

-
6 , 10:00 18:00 .
:  9.00 .

, , , , , .

". "
6 , 10:00 18:00 .
:  5.00 .
-
. , . -, . , . , . , .

". "
6 , 10:00 18:00 .
:  5.00 .
: 2.
, , , , , .

6.25 .
-23%!
.
6 , 10:00 18:00 .
:  4.81 .
: 2.
. , , , . , , , .

5.90 .
-6%!
.
:  5.55 .
. - B1
, , , , , .

. -
6 , 10:00 18:00 .
:  50.00 .

. - , . - , - .


 
6 , 10:00 18:00 .
:  12.00 .
9. - 2 -
2022/2023 .

, , , , , . , . -, . , .

-2000
6 , 10:00 18:00 .
:  19.90 .
: 10 / 15
:
: ��������� ���� legacy
   8. -
8.
2022/2023 .

. , . , . , . , . , .


:  16.90 .
6 , 10:00 18:00 .
. 9. . ... " , . : ; , ; , - . . , ...
 :   1. -
: 1.
. , , , . , , , .


:  5.90 .
6 , 10:00 18:00 .
" _ . _ _. . _. _. ! " " " - 1. . , . "" . . ...
     8. -
8.
2022/2023 .

. , . , . , . , . , .


:  7.90 .
. ... 8. : . , . 2022/2023 . , , "". ...
 -

- , . , . , ,

-
:  9.00 .
6 , 10:00 18:00 .
: " " - , "" " " . , " " "" . , " " " " . ...
   -

, , , , , .

". "
:  5.00 .
6 , 10:00 18:00 .
, (EUREF) . , , , ѝ . , EUREF , , . ѝ . ...
- -
-
. , . -, . , . , . , .

". "
:  5.00 .
6 , 10:00 18:00 .
. ...
 :     2. -
: 2.
, , , , , .


:  4.81 .
6.25 .
-23%!
.
6 , 10:00 18:00 .
" " 2. : - . , . ...
 :   2. -
: 2.
. , , , . , , , .


:  5.55 .
5.90 .
-6%!
.
, , . , , , . ! ? . " " 2. . , , . ...
  .     - B1 -
. - B1
, , , , , .

. -
:  50.00 .
6 , 10:00 18:00 .
, . -, B1. : ( Blckboard); ( ); ; - ; - ; ; . - , ...
  -

. - , . - , - .


 

:  12.00 .
6 , 10:00 18:00 .
" " - - . , , , , . , , , ...
  9. - 2 - -
9. - 2 -
2022/2023 .

, , , , , . , . -, . , .

-2000
:  19.90 .
6 , 10:00 18:00 .
. . . ... 9. , 8. 9. . , , ...
 :   3. -
: 3.
. , . , . , . , . , . , . , .


:  5.90 .
. , . . " " , . : , ...
: ��������� ���� legacy 109-120 169
 -  -
:  29.99÷37.99 .
 -  -
:  20.00÷24.00 .
 - , ,  -
:  39.99 .
.   -  -
:  39.99 .
 -  -
:  24.00÷29.00 .
 -   ,   -  -
:  3.80 .
 -  -
:  22.80 .
  -
:  14.99 .
  - ,  -
:  39.99 .
   2023 .
  store.bg